Dokumenty do zarządzenia 1/2015

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola  Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z dnia 10 września  2015 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Icon of Regulamin organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Regulamin organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Regulamin organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym zgromadzenia sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu

Icon of Harmonogram Harmonogram
Harmonogram realizacji godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Icon of Oświadczenie Oświadczenie
Oświadczenie rodziców/opiekunów o realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Icon of Informacje o dziecku Informacje o dziecku
Informacje o dziecku: diagnoza, wywiad, obserwacje, informacje, kwestionariusz rozwoju, inne

Icon of Dziennik Dziennik
Indywidualny dziennik zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Icon of Diagnoza Diagnoza
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Diagnoza

Icon of Skład zespołu prowadzącego zajęcia Skład zespołu prowadzącego zajęcia
Skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzącego zajęcia wspomagające rozwój dziecka

Icon of Postępy dziecka Postępy dziecka
Ocena postępów dziecka

Icon of Opinia zespołu Opinia zespołu
Opinie opracowane przez zespół WWRD

Icon of Przebieg zajęć Przebieg zajęć
Przebieg zajęć, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi

Icon of IPET IPET
Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny Dziecka