1. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia 2016 r. Co roku Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w lipcu, gdyż sierpień jest miesiącem adaptacyjnym dla nowych dzieci.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 630 do 16
 3. Przyprowadzanie dzieci trwa do godz. 800 i bardzo proszę tego przestrzegać, by nie opóźniać programu zajęć.
 4. Rodzice za pobyt w przedszkolu wnoszą stałą opłatę miesięczną, stawkę żywieniową i opłatę na wyprawkę plastyczną (2 razy do roku). Opłaty za przedszkole pobierane są: do 15-go każdego miesiąca. Za nieobecność dziecka odlicza się stawkę żywieniową.
 5. Dzieci przyprowadzane są przez Rodziców lub osoby upoważnione przez nich, o których poinformowane są wychowawczynie.
 6. Każde dziecko na swojej półce w szatni powinno mieć podpisane rzeczy na zmianę, odpowiednio do każdej pory roku.
 7. Dzieci chore/z katarem, kaszlem/ powinny być zatrzymane w domu.
 8. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie i Systemie Oświaty i Wychowania w duchu wartości i zasad wiary katolickiej.
 9. W każdą 3 niedzielę miesiąca uczestniczą we Mszy św. dla całej społeczności.
 10. Dni wolne w roku szkolnym (do ustalenia z rodzicami)
 • Uroczystość Wszystkich świętych,
 • Zimowa przerwa świąteczna,
 • Wielkanocna przerwa świąteczna,
 • początek maja,
 • piątek po Bożym Ciele.
 1. Dyrektor może skreślić dziecko z przedszkola, gdy rodzice:
 • nie uczestniczą w zebraniach, uroczystościach i Mszach św,
 • nie współpracują z przedszkolem,
 • spóźniają się z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola,
 • zalegają z opłatami,
 • oraz, gdy dziecko nie przestrzega norm społecznych, zagraża bezpieczeństwu innych dzieci