przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety im. bł Marii Merkert w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 9/15 zostało reaktywowane po 124 latach wg historii. W związku z niżem demograficznym w naszym kraju a co za tym idzie zmniejszającą się liczbą wychowanek istniejącego i funkcjonującego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, dyrekcja tegoż Ośrodka w trosce o dalsze losy funkcjonowania domu- postanowiła spojrzeć wstecz i powołać Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z datą 3 września 2013r.

Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Toruńska w Toruniu, ul. Żeglarska 9 a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-pomorski  kurator Oświaty.

Przedszkole mieści się w budynku Zgromadzenia wraz z wcześniej wspomnianym Ośrodkiem. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu funkcjonują  dwa  oddział, w tym oddział “0”. Mamy też przygotowane jeszcze jeden   oddział na nowy rok szkolny w razie potrzeby.

Jak wskazuje nazwa integracyjny, przebywają tu też dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o wczesnym rozwoju dziecka, bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

W placówce znajdują się specjalistyczne gabinety: logopedyczny, pedagogiczny, sala doświadczania świata, sala fitness, pracownia plastyczna a przede wszystkim aula teatralno-kinowa, gdzie odbywają się wszelkie uroczystości i występy dzieci na różne okazje przedszkolne. Posiadamy też przestrzenny i wyposażony plac zabaw,

Troszcząc się o potrzeby rozwojowe dzieci niepełnosprawnych systematycznie i efektywnie  wzbogacamy bazę dydaktyczną i terapeutyczną.

znajdź nas na FB