Dokumenty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w naszej Placówce

Icon of Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu
Opisane niżej przykładowe procedury dotyczą sytuacji, w których bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone. Nauczyciele, personel przedszkola, a także rodzice i dzieci są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi zasadami

Icon of Nagły wypadek Nagły wypadek
Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w Przedszkolu

Icon of Zasłabnięcie dziecka Zasłabnięcie dziecka
Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia wychowanka

Icon of Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom

Icon of Ewakuacja Ewakuacja
Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku w sytuacji zagrożenia

Icon of Bezpieczeństwo pobytu Bezpieczeństwo pobytu
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu

Icon of Przyprowadzanie i odbieranie dziecka Przyprowadzanie i odbieranie dziecka
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

Icon of Bezpieczeństwo zabaw Bezpieczeństwo zabaw
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

Icon of Dziecko przewlekle chore Dziecko przewlekle chore
Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

Icon of Nieszczęśliwy wypadek Nieszczęśliwy wypadek
Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

Icon of Organizacja pierwszej pomocy Organizacja pierwszej pomocy
Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom przedszkola)

Icon of Zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Procedura zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Icon of Zagrożenie życia dziecka Zagrożenie życia dziecka
Postępowanie w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi