Rekrutacja

Rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok, według kolejności zgłoszeń oraz w miarę wolnych miejsc.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz umowy, które dostępne są w placówce, a także na stronie internetowej Przedszkola w zakładce rekrutacja.

Bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. W szatni mogą przebywać wyłącznie dzieci i personel przedszkola.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby wejścia do szatni, biura lub sali rodzic/opiekun zakłada maseczkę i powinien zdezynfekować ręce przed wejściem.
 3. Księgowość czynna:
  – poniedziałki w godz. 6.00 – 15.00,
  – wtorki w godz. 6.00 – 7.30 oraz 13.00 – 15.00,
  – środy w godz. 6.00 – 15.00,
  – czwartki w godz. 6.00 – 15.00,
  – piątki w godz. 6.00 – 15.00.