O patronce

Maria Luiza urodziła się 21.09.1817 r. w Nysie, w rodzinie Karola Antoniego i Barbary Merkert. Tu wychowała się i uczyła. Mieszkała i pracowała przez prawie całe swoje 55 -letnie życie.

Imponuje dzieło duchowe – idea, która już za życia Marii Luizy Merkert pociągnęła blisko 500 młodych dziewcząt do posługi najbardziej potrzebującym, chorym i umierającym w ich domach. Ze swojego życia uczyniła dar dla innych. Służyła nieodpłatnie każdemu człowiekowi bez różnicy na stan, płeć, wyznanie, by jak zapisała: przez troskliwą opiekę uratować biednym dzieciom ojca lub matkę, a strapionym rodzicom najdroższe, ukochane dziecko. Troszczyła się tez o rodzinę chorego, która znajdowała się w trudnej sytuacji, w tym często materialnej i była doświadczona niezwykle ciężkim i długotrwałym cierpieniem bliskiej osoby. Wyszukiwała opuszczonych chorych, bliskich śmierci, umierających i była przy nich obecna, aby odchodząc z tego świata nie czuli się osamotnieni.

W ciągu 22 lat Maria Luiza otworzyła dziewięćdziesiąt domów zakonnych na Śląsku, w poznańskim, na terenie Czech, w Niemczech i Szwecji; w tym 12 szpitali, kilkanaście domów opieki dla osób starszych i sierot. Te dzieła charytatywne to materialny obraz Bożego błogosławieństwa spoczywającego na Zgromadzeniu. Wyczerpana trudami zmarła w opinii świętości dnia 14 listopada 1872 r.

Dzieło zamierzone w Marii Luizie przez Boga trwa już ponad półtora wieku, a na przestrzeni historii prawie 10 tys. Sióstr św. Elżbiety z pełnym oddaniem się Bogu służyło człowiekowi. Maria Luiza nadal żyje w dziełach i w ofiarnej pracy blisko 1300 sióstr św. Elżbiety, ponad 500 członków Wspólnoty Apostolskiej i wielu wolontariuszy, którzy w jej duchu służą drugiemu człowiekowi w wielu państwach Europy, a także w Azji, Izraelu Ameryce Południowej. Jej drogę do świętości uwieńczyła beatyfikacja, która miała miejsce 30 września 2007 r. w kościele parafialnym św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, gdzie ponad 190 lat wcześniej została ochrzczona i gdzie spoczywają Jej doczesne szczątki – relikwie przeniesione w 1964 r. z Cmentarza Jerozolimskiego. Ogłoszenie w Nysie Marii Luizy Merkert błogosławioną jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem na Ziemi Śląskiej. W historii chrześcijaństwa tych ziem, ani Górny, ani Dolny Śląsk jeszcze nie przeżywał takiej uroczystości. Wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień jej narodzin dla nieba, tj. 14 listopada.

Błogosławiona Maria Luiza jest patronką ludzi, którzy opiekują się terminalnie chorymi i niepełnosprawnymi w swoich domach. Uczy nas: jak zobaczyć człowieka, który liczy na nasze otwarte oczy; jak czynem potwierdzić, że cała gama jego potrzeb i oczekiwań, smutków i bezradności jest objęta naszą dyskretną troską i pomocą. Uczy życia oddanego bezgranicznie człowiekowi najbiedniejszemu, życia nie cofającego się przed trudnościami. W nysie pozostało do dziś materialne dzieło bł. Marii Luizy Merkert – Dom Macierzysty. W XIX wieku, gdy nie było jeszcze szkół pielęgniarskich, w tym domu kandydatki i młode siostry przygotowały się do posługi chorym. Po zdaniu zewnętrznego egzaminu chirurgicznego otrzymywały państwowe dyplomy. Marię Luizę Merkert słusznie możemy nazwać prekursorem szkolnictwa medycznego na Śląsku.