Plan zajęć dodatkowych

Katecheza:
środy

Rytmika:
wtorek

Judo:
czwartek

J. angielski:
poniedziałek i piątek, dodatkowo zerówka w ramach zajęć dydaktycznych

Zumba:
piątek

Zajęcia logopedyczne:
zajęcia indywidualne z dziećmi wg ustaleń nauczyciela prowadzącego

Dodatkowo:
– wyjścia do biblioteki miejskiej
– wyjścia do muzeum, planetarium
– spotkania z Policjantami, Strażakami
– dogoterapia
– sesje zdjęciowe
– teatrzyki
– warsztaty

* Terminy zajęć ustalane na bieżąco (w czasie pandemii zajęcia ograniczone)

Od września zapraszamy chętne dzieci do Klubu Małego Szachisty

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.