Ramowy plan dnia

PLAN DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

PRZEDZIAŁ CZASOWY

ZADANIA I CZYNNOŚCI DZIECI

6.30 – 7.50

SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualna, gry stolikowe.

7.50 – 8.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE

8.00 – 8.30

ŚNIADANIE Wdrażanie do estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków, zachowania odpowiedniej postawy podczas siedzenia przy stole oraz uwrażliwianie dzieci na wartości odżywcze posiłków.

8.45 – 9.00

ZABAWA RUCHOWA/ĆWICZENIA PORANNE.

9.00 – 10.30

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE, Zabawy i zajęcia dydaktyczne, ruchowe, rytmiczne, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa.

10.30 – 11.50

II ŚNIADANIE/ SPACERY, ZABAWY W OGRODZIE, GRY TERENOWE LUB ZABAWY W SALI GIMNASTYCZNEJ LUB DYDAKTYCZNEJ– w zależności od pogody. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie i spacerów oraz korzystania z odpowiedniego ubioru zależnego od pogody.

11.50- 12.00

PRZYGOTOWANIA DO OBIADU Wyrabianie nawyku mycia rąk przed posiłkiem.

12.00 – 12.30

OBIAD Wdrażanie do estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków, zachowania odpowiedniej postawy podczas siedzenia przy stole oraz uwrażliwianie dzieci na wartości odżywcze posiłków.

12.30 – 13.00

ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE.

13.00 – 14.30

ZABAWY TEMATYCZNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO- USPRAWNIAJĄCE.

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK

14.45 – 16.OO

ZABAWY DOWOLNE INTEGRACYJNE I RUCHOWO-MUZYCZNE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU